Polityka prywatności

Serdecznie dziękuję za zainteresowanie moją działalnością i serwisem internetowym. Poniższa nota prawna określa warunki i zastrzeżenia dotyczące użytkowania serwisu internetowego i odnosi się do wszystkich jego użytkowników. Korzystanie w jakikolwiek sposób z serwisu oznacza akceptację niniejszych warunków.

Zawartość serwisu internetowego www.treningpersonalny24.pl (jego treść i wygląd) stanowi moją własność intelektualną i jest chroniona prawami autorskimi, w szczególności przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.). Wszelkie informacje zamieszczone we wskazanym serwisie, w szczególności pliki, materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe i filmowe, a także ich fragmenty, nie mogą być w żadnej formie reprodukowane, przenoszone, rozprowadzane lub przechowywane bez mojej uprzedniej i pisemnej zgody. Wszelkie modyfikacje zawartości serwisu internetowego są zabronione.
Niektóre fragmenty serwisu internetowego zawierają materiały, które są chronione prawami autorskimi należącymi do ich dostawców.

Gwarancje i odpowiedzialność
Informacje podane na stronie mojego serwisu internetowego nie są wiążące. Nie ponoszę odpowiedzialności za jakiejkolwiek bezpośrednie, pośrednie, lub inne straty wynikające z korzystania z mojego serwisu lub jakiejkolwiek łączącej się z nim strony internetowej, włączając w to bez wykluczeń, wszelkie utracone zyski, kontrakty, uszkodzenia programów komputerowych oraz innych danych zawartych w systemie obróbki danych lub innym ich nośniku, nawet w przypadku, gdy otrzymam wyraźną informację o możliwości wystąpienia takich uszkodzeń.
Serwis internetowy może zawierać połączenia z innymi stronami internetowymi. Tego typu połączenia służą jedynie wygodzie Użytkownika. Nie gwarantuję, jak również nie ponoszę odpowiedzialności za żadną inną stronę internetową, która jest bezpośrednio lub pośrednio dostępna z mojego serwisu internetowego.

Komentarze, pytania, sugestie
Wszelkie informacje, sugestie, pomysły lub inne przesłane do mnie komentarze będę traktował jako nie poufne i niezastrzeżone. Przyjmuje, że użytkownik, który wysyła do mnie informacje lub materiały, przekazuje mi tym samym prawo swobodnego dysponowania nimi, ich reprodukcji, pokazywania, wdrażania, modyfikacji, przekazywania i dystrybucji oraz wyraża zgodę na dowolne wykorzystanie przeze mnie wszelkich nadesłanych, w jakimkolwiek celu, pomysłów, idei, wiedzy lub technik.

Oprogramowanie dostępne na stronie serwisu internetowego.
Wszelkie dostępne na stronie mojego serwisu internetowego Oprogramowanie jest chronione prawami autorskimi należącymi do mnie lub jego dostawców. Używanie tego Oprogramowanie jest regulowane postanowieniami ewentualnej umowy licencyjnej dla użytkownika końcowego, która jest włączona do Oprogramowania jako ,,Umowa Licencyjna”. Jeżeli z Umowy Licencyjnej nie wynika inaczej, Oprogramowanie może zostać ściągnięte z sieci wyłącznie w celu wykorzystania przez użytkowników końcowych. Wszelkie powielanie lub redystrybucja Oprogramowania wbrew postanowieniom Umowy Licencyjnej może pociągnąć za sobą odpowiednie skutki cywilno-prawne. Jednocześnie nie ponoszę żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do Oprogramowania.

Informacje o serwisie
Wszelkie materiały zawarte na stronach mojego serwisu internetowego zostały opracowane na podstawie najbardziej aktualnych informacji dostępnych w momencie publikacji. Jednocześnie zastrzegam sobie prawo do modyfikowania zawartości serwisu w każdym momencie.

Częstochowa, styczeń 2016 roku