Trening gimnastyki porannej

Trening gimnastyki porannej ma na celu mobilizację człowieka do rozpoczęcia codziennych treningów, a więc ułatwia i przygotowuje człowieka do rozkładu dnia pracy. Trening poranny gimnastyki powinien wykonywać każdy zdrowy człowiek, a tym bardziej każdy kto boryka się z chorobami reumatycznymi. Trening poranny stanowi zbiór prostych ćwiczeń uwzględniających wszystkie ruchy w stawach kończyn dolnych i górnych oraz kręgosłupa, przeplatanych często ćwiczeniami oddechowymi i rozluźniającymi. Ćwiczenia gimnastyczne wzmacniają pas biodrowy i uda. Gimnastyka poranna w ważny sposób przeciwdziała szkodliwym wpływom współczesnej cywilizacji.

Treningowy efekt


Treningowy efekt to zmiana stanu organizmu zawodnika wywołana zastosowaniem określonego obciążenia treningowego. Rozróżniamy kilka rodzajów: bezpośredni efekt treningowy - obejmujący zmiany zachodzące w organizmie w czasie wysiłku i w początkowym okresie odpoczynku, przedłużony efekt treningowy – obserwowany w dalszych fazach odnowy biologicznej i obejmujący powysiłkowe procesy budulcowe oraz zwiększoną aktywność hormonalną: kumulatywny (sumaryczny) efekt treningowy, który jest rezultatem sumowania się bezpośrednich i przedłużonych efektów dużej liczby jednostek treningowych.

 

Treningowy cykl


Treningowy cykl to czas, w trakcie którego realizowane są konkretne zadania treningowe. Charakteryzuje się falistą tendencją wzrastania obciążeń treningowych, określoną kolejnością pracy i odpoczynku oraz kolejnością akcentów treningowych kładzionych na rozwijanie poszczególnych cech motorycznych. Każdy kolejny cykl jest częściowym powtórzeniem poprzedniego i zawiera w sobie nowe elementy wpływające na poziom wytrenowania do których zaliczamy: nowe środki treningowe lub zwiększone obciążenie. Proces treningowy zbudowany jest z cyklu treningowego. Wyróżniamy następujące cykle: krótkie, zwane mikrocyklami, trwające zazwyczaj około tygodnia, cykle średnie, zwane mezocyklami, trwające najczęściej około miesiąca oraz cykle długie zwane makrocyklami, trwające pół roku, rok lub nawet kilka lat.

Trening tempowy


Trening tempowy jest zorganizowaną metodycznie formą treningu sportowego w dyscyplinach wytrzymałościowych, cyklicznych. Polega na pokonywaniu określonych odcinków dystansu z wyznaczoną prędkością startową, wpływającą bezpośrednio na adaptację do wysiłku startowego. W ramach treningu startowego stosuje się różne metody treningowe.

 

Trening tempowy
Trening tempowy

 

Rozróżniamy kilka metod treningu tempowego:

metoda powtórzeniowa – 3 x1200 m z przerwami 15 sek.

metoda interwałowa – 10 x 500 m z przerwami 2 sek.

metoda interwałowa + powtórzeniowa – 5 x (3 x 300 m) z przerwami 1.5 sek. i przerwami między seriami 10 sek.

metoda ciągła - 6 km biegu z prędkością startową dla dystansu 10 km.

Długość, intensywność, liczba odcinków tempowych oraz czas trwania przerw odpoczynkowych uzależnione są od konkretnych zadań i celów danego okresu treningowego, a także od stopnia wytrenowania osoby trenującej czy zawodnika danej dyscypliny sportowej.

 

WRÓĆ DO ENCYKLOPEDII TRENINGU

 

Trener Personalny Częstochowa

Trening powtórzeniowy


Trening powtórzeniowy to metodyczno – organizacyjna forma nauczania i doskonalenia techniki sportowej oraz kształtowania szybkości i koordynacji ruchowej, realizowana przy pomocy metody powtórzeniowej. Trening powtórzeniowy jest bardzo nowoczesną metodą treningu sportowego. Jednym z wybitnych przedstawicieli, kierunku treningu powtórzeniowego był Joe Weider, który opracował specjalistyczną metodę ćwiczeń opracowaną i bazującą na powtórzeniach. Obecnie bardzo rozpowszechnioną zarówno w sporcie zawodowym jak również we wszelkich dyscyplinach sportu amatorskiego. Jest ona często wykorzystywana jako element uzupełniający formę treningu specjalistycznego. Popularna 6 Weidera to 42 dniowy cykl treningowy nie przewidujący żadnej, dziennej przerwy na odpoczynek dla organizmu. Ćwiczący każdego dnia wykonuje 1 trening, który obejmuje 6 ćwiczeń. W każdy następny dzień ilość powtórzeń oraz liczba serii zostaje zwiększana.

 

Trening Obwodowy


Trening obwodowy inaczej nazywany treningiem stacyjnym. Jest metodyczno – organizacyjną formą treningu mającego na celu podniesienie na wyższy poziom kondycji ogólnej. Polega na wykonywaniu ćwiczeń tworzących obwód ćwiczebny. Jeden obwód ćwiczebny składa się najczęściej z 8 do 12 stanowisk czyli stacji. Ćwiczenia wchodzące w skład obwodu dobiera się w zależności od celu treningowego. Trening obwodowy rozpoczyna się od opanowywania techniki ćwiczeń. Następnie przeprowadza się kontrolę możliwości sprawnościowych ćwiczącego. Normą wyjściową jest 50% maksymalnych możliwości. Ćwiczenia na jednej stacji nie powinny trwać dłużej niż 1 minuta, a liczba powtórzeń nie powinna przekraczać 20, tempo wykonywania ćwiczeń powinno być dynamiczne. Kolejnym etapem jest określenie, drogą kilku prób, czasu potrzebnego do pokonania jednego, dwóch lub trzech obwodów w tempie powodującym lekkie zmęczenie organizmu. Na podstawie tak określonego czasu wyjściowego planuje się czas którego zawartość ma osiągnąć cel treningowy po 4 tygodniach pracy. Jest on najczęściej krótszy o 5 – 10 sekund od czasu wyjściowego.

 

Trening izometryczny


Trening izometryczny jest metodyczną formą treningu sportowego bazującą na sile mięśniowej. Metoda treningu izometrycznego stosowana jest przy pomocy ćwiczeń i siły mięśniowej wykorzystującej izometryczny skurcz mięśni. W treningu izometrycznym powinny być przestrzegane następujące zasady: czas pojedynczego skurczu powinien wynosić 5 – 6 sekund, każde ćwiczenie należy powtórzyć dwukrotnie, a odpoczynek między powtórzeniami powinien trwać ok 5 sekund. Dla określonego ćwiczenia należy stosować różne kąty ustawienia poszczególnych części ciała w stosunku do siebie. W przypadku kiedy ćwiczenia izometryczne stanowią część jednostki treningowej, ćwiczyć należy codziennie. Wielkość napięcia mięśni winna być zbliżona do maksimum.

Trening interwałowy


Trening interwałowy jest usystematyzowaną organizacyjnie częścią treningu wytrzymałości. Realizowaną przy pomocy metody interwałowej charakteryzującej się planowanym występowaniem po sobie pracy i niepełnego wypoczynku. Trening interwałowy jest metodą treningu sportowego w której stosuje się trzy rodzaje wysiłków: krótkie (15 sek – 2min), średnie (2 – 8min), długie (8 – 15 min). Wybór rodzaju wysiłków, dokładniej długości odcinków, intensywności pracy, czasu przerwy, charakteru przerwy oraz liczby powtórzeń zależy od wieku zawodnika, okresu treningowego i celu treningu.

Trening aerobowy

Trening aerobowy jest procesem tlenowym podczas którego następują przemiany biomechaniczne dostarczające energii, zachodzące w organizmie przy udziale tlenu atmosferycznego. Podczas treningu aerobowego dochodzi do cyklu polegającego na kontrolowanym enzymatycznie, stopniowym utlenianiu glukozy i związków organicznych. Procesy aerobowe, które zachodzą podczas treningu aerobowego dostarczają energii głównie w wysiłkach i treningach długotrwałych typu wytrzymałościowego. Do treningu aerobowego zaliczamy np. treningi biegowe, długodystansowe zwiększające wydolność organizmu. Z treningiem tlenowym (aerobowym) mamy do czynienia wtedy, gdy ilość potrzebnej energii do wykonania wysiłku fizycznego jest pobierana z powietrza atmosferycznego i pokrywa całkowicie energetyczne zapotrzebowanie organizmu.