Wyświetlenie artykułów z etykietą: trening aerobowy

piątek, 06 sierpień 2021 18:52

Trening aerobowy

Trening aerobowy

Trening aerobowy jest procesem tlenowym podczas którego następują przemiany biomechaniczne dostarczające energii, zachodzące w organizmie przy udziale tlenu atmosferycznego. Podczas treningu aerobowego dochodzi do cyklu polegającego na kontrolowanym enzymatycznie, stopniowym utlenianiu glukozy i związków organicznych. Procesy aerobowe, które zachodzą podczas treningu aerobowego dostarczają energii głównie w wysiłkach i treningach długotrwałych typu wytrzymałościowego. Do treningu aerobowego zaliczamy np. treningi biegowe, długodystansowe zwiększające wydolność organizmu. Z treningiem tlenowym (aerobowym) mamy do czynienia wtedy, gdy ilość potrzebnej energii do wykonania wysiłku fizycznego jest pobierana z powietrza atmosferycznego i pokrywa całkowicie energetyczne zapotrzebowanie organizmu.

Etykiety