admin - treningpersonalny24.pl

admin - treningpersonalny24.pl

środa, 06 czerwiec 2018 21:13

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że:

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Tomasz Boral prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Prywatna Szkoła Walki „BACKFIST”, Masaże – Gimnastyka Tomasz Boral, ul. Hutników nr 9, 42-202 Częstochowa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Twojej szczególnej sytuacji. Masz również prawo do żądania od Nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, a także do ich przenoszenia.

3. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji zamówień, świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie sklepu internetowego SKLEP.BACKFIST.PL, a także dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią.

5. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji zamówień, świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie sklepu internetowego SKLEP.BACKFIST.PL

6. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, (tzn. wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów), art. art. 6 ust. 1 lit. b RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na Nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). 

7. Odbiorcami twoich danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi księgowe, windykacyjne, prawnicze, podmioty dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę oraz podmioty świadczące usługi informatyczne i zajmujące się obsługą i utrzymaniem serwerów.

8. Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana oraz po jej zakończeniu, gdy zachodzi ryzyko dochodzenia roszczeń z tej umowy, lecz nie dłużej niż przez okres 10 lat od dnia jej zakończenia. Natomiast, dane osobowe, które przetwarzamy w celach podatkowych będziemy przechowywać przez okres 5 lat, w którym powstało zobowiązanie podatkowe związane z wykonaniem tej umowy.

9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy tj. imię, nazwisko, adres e-mail. Konsekwencją niepodania przez Ciebie wskazanych danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy. Podanie przez Ciebie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

czwartek, 05 maj 2016 18:09

Trening personalny

wtorek, 12 styczeń 2016 12:49

Do pobrania

Poniżej znajdują się 4 pliki pdf do pobrania. Należy je wydrukować, wypełnić i dostarczyć do nas.

wtorek, 12 styczeń 2016 12:08

Polityka prywatności

Serdecznie dziękuję za zainteresowanie moją działalnością i serwisem internetowym. Poniższa nota prawna określa warunki i zastrzeżenia dotyczące użytkowania serwisu internetowego i odnosi się do wszystkich jego użytkowników. Korzystanie w jakikolwiek sposób z serwisu oznacza akceptację niniejszych warunków.

Zawartość serwisu internetowego www.treningpersonalny24.pl (jego treść i wygląd) stanowi moją własność intelektualną i jest chroniona prawami autorskimi, w szczególności przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.). Wszelkie informacje zamieszczone we wskazanym serwisie, w szczególności pliki, materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe i filmowe, a także ich fragmenty, nie mogą być w żadnej formie reprodukowane, przenoszone, rozprowadzane lub przechowywane bez mojej uprzedniej i pisemnej zgody. Wszelkie modyfikacje zawartości serwisu internetowego są zabronione.
Niektóre fragmenty serwisu internetowego zawierają materiały, które są chronione prawami autorskimi należącymi do ich dostawców.

Gwarancje i odpowiedzialność
Informacje podane na stronie mojego serwisu internetowego nie są wiążące. Nie ponoszę odpowiedzialności za jakiejkolwiek bezpośrednie, pośrednie, lub inne straty wynikające z korzystania z mojego serwisu lub jakiejkolwiek łączącej się z nim strony internetowej, włączając w to bez wykluczeń, wszelkie utracone zyski, kontrakty, uszkodzenia programów komputerowych oraz innych danych zawartych w systemie obróbki danych lub innym ich nośniku, nawet w przypadku, gdy otrzymam wyraźną informację o możliwości wystąpienia takich uszkodzeń.
Serwis internetowy może zawierać połączenia z innymi stronami internetowymi. Tego typu połączenia służą jedynie wygodzie Użytkownika. Nie gwarantuję, jak również nie ponoszę odpowiedzialności za żadną inną stronę internetową, która jest bezpośrednio lub pośrednio dostępna z mojego serwisu internetowego.

Komentarze, pytania, sugestie
Wszelkie informacje, sugestie, pomysły lub inne przesłane do mnie komentarze będę traktował jako nie poufne i niezastrzeżone. Przyjmuje, że użytkownik, który wysyła do mnie informacje lub materiały, przekazuje mi tym samym prawo swobodnego dysponowania nimi, ich reprodukcji, pokazywania, wdrażania, modyfikacji, przekazywania i dystrybucji oraz wyraża zgodę na dowolne wykorzystanie przeze mnie wszelkich nadesłanych, w jakimkolwiek celu, pomysłów, idei, wiedzy lub technik.

Oprogramowanie dostępne na stronie serwisu internetowego.
Wszelkie dostępne na stronie mojego serwisu internetowego Oprogramowanie jest chronione prawami autorskimi należącymi do mnie lub jego dostawców. Używanie tego Oprogramowanie jest regulowane postanowieniami ewentualnej umowy licencyjnej dla użytkownika końcowego, która jest włączona do Oprogramowania jako ,,Umowa Licencyjna”. Jeżeli z Umowy Licencyjnej nie wynika inaczej, Oprogramowanie może zostać ściągnięte z sieci wyłącznie w celu wykorzystania przez użytkowników końcowych. Wszelkie powielanie lub redystrybucja Oprogramowania wbrew postanowieniom Umowy Licencyjnej może pociągnąć za sobą odpowiednie skutki cywilno-prawne. Jednocześnie nie ponoszę żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do Oprogramowania.

Informacje o serwisie
Wszelkie materiały zawarte na stronach mojego serwisu internetowego zostały opracowane na podstawie najbardziej aktualnych informacji dostępnych w momencie publikacji. Jednocześnie zastrzegam sobie prawo do modyfikowania zawartości serwisu w każdym momencie.

Częstochowa, styczeń 2016 roku

 

piątek, 25 wrzesień 2015 17:54

Oferta

Niniejsza oferta ma jedynie poglądowy charakter. Jej celem jest zainteresowanie Państwa różnorodnością zajęć i form aktywności fizycznej.

Wszelkich dalszych informacji z przyjemnością udzielimy Państwu telefonicznie lub podczas spotkania albowiem do każdej współpracy podchodzimy w sposób indywidualny, nienależnie od tego czy dotyczy ona określonej grupy osób, czy też konkretnej osoby. Z tego też względu zaprezentowane poniżej formy zajęć mogą być prowadzone zarówno w formule treningu grupowego, jak i treningu personalnego.

Nasze działania są ukierunkowane i zdeterminowane Państwa potrzebami i zamierzeniami. Wszelkie szczegóły techniczne dotyczące przebiegu współpracy są ustalane podczas spotkań roboczych. Zajęcia prowadzimy na naszej sali treningowej, u klienta w domu lub w plenerze – w zależności od Państwa oczekiwań w godzinach 6:00-23:00.

TRENING PERSONALNY

TRENING PERSONALNY - Formuła treningu personalnego dedykowana jest każdej osobie, bez żadnych ograniczeń. Jego zastosowanie jest niezwykle wszechstronne, począwszy od zawodników, poprzez pasjonatów i amatorów sportu, skończywszy na osobach początkujących lub przechodzących rehabilitację. Trening personalny ma charakter wielozakresowy. Może być ukierunkowany na daną dyscyplinę sportu i służyć przygotowaniu zawodników do sezonu startowego. Może również koncentrować się na poprawie i doskonaleniu poszczególnych właściwości motorycznych, siłowych, sprawnościowych czy wydolnościowych osoby trenującej. Z tej formy zajęć korzystali m.in. zawodnicy Częstochowskiego Klub Motocyklowego CKM Włókniarz w Częstochowie: Borys Miturski i Artur Czaja.

TRENING MENTALNY

TRENING MENTALNY - Jest nierozerwalnie związany z treningiem fizycznym. Stosowany zarówno w ramach zajęć grupowych, jak i przede wszystkim w ramach treningu personalnego, gdzie przynosi najlepsze efekty. Podobnie jak trening personalny jest dedykowany każdej osobie, bez żadnych ograniczeń. Polega na wykorzystaniu i zaangażowaniu zasobów ludzkiego umysłu w zdobywaniu nowych oraz doskonaleniu zdobytych umiejętności. Kształtuje osobowość i buduje siłę charakteru. Pozwala poznać własne możliwości i pokonać własne ograniczenia. Jest niezwykle skutecznym narzędziem w walce ze stresemdepresją. Wzmacnia psychikę i dowartościowuje. Uczy opanowania i spokoju, szacunku do siebie i otoczenia, dystansu do problemów i trudów życia codziennego.

TRENING FITNESS

TRENING FITNESS - Łamiemy wszelkie konwencje – nie działamy jak fitness klub! Dla mnie najważniejsza jest jednostka, do każdego z trenujących podchodzę personalnie. Ofertę profesjonalnego treningu fitness dla Pań przywiozłem prosto ze Stanów Zjednoczonych. Swoje doświadczenie zdobywałem pod okiem ekspertów w najlepszych ośrodkach SPA w USA. Zajęcia odbywają się w formie błyskawicznej korepetycji dedykowanej do kobiet zapracowanych o nienormowanym czasie pracy. Trening personalny fitness ma charakter niekonwencjonalny i ściśle dostosowany do potrzeb oraz preferencji kobiety. Trening osobisty oparty jest na specjalnie wyselekcjonowanym programie ćwiczeń na własnym ciężarze ciała, który wykluczy w przyszłości bóle stawów. Celem zajęć fitness jest modelowanie sylwetki poprzez ćwiczenia aerobowe, w wyniku których następuje pobudzenie krążenia przepływu krwi przez mięśnie i części miękkie stawów. Przynosi to w efekcie korzystny wpływ na redukcję tkanki tłuszczowej i usuniecie szkodliwych toksyn z organizmu. Głównym aspektem treningu fitness jest mobilizacja motywująca do pracy nad własnym ciałem i umysłem. Trening personalny fitness jest doskonałą terapią w walce z depresją, zaburzeniami psychicznymi, napięciem mięśniowym, otyłością i zmęczeniem.

DIETA

DIETA - Jeśli zależy Ci na zrzuceniu zbędnych kilogramów i lepszym samopoczuciu, równolegle z programem treningu personalnego ułożę dietę opartą o analizę Twojego sposobu żywienia oraz rozkładu dnia pracy. Indywidualne zalecenia dietetyczne przyspieszą spodziewane efekty założonych przez Ciebie oczekiwań. Tajemnica młodego wyglądu i piękna zależy nie tylko od genów czy zabiegów kosmetycznych, lecz także od właściwego, racjonalnego systemu żywienia. Odpowiednio dobrana dieta ma ogromny wpływ na stan zdrowia, dobre samopoczucie i rezultaty Twoich treningów sportowych.

 

Zapraszam na moje strony:

 

www.masazczestochowa.com               www.kick-boxing.czest.pl

piątek, 25 wrzesień 2015 17:53

Portfolio

Prywatną Szkołę Sztuk Walki BACKFIST tworzy jej społeczność. Uczniowie, współpracownicy, nauczyciele i trenerzy, a także jej przyjaciele i osoby wobec niej życzliwe. Dzięki nim Szkoła to nie tylko miejsce spotkań i treningów, ale przede wszystkim więź emocjonalna osób, które wierzą w ducha sportów walki i wartości jakim on hołduje. Szacunek, skromność, dyscyplina i odwaga.

Założycielem Szkoły jest Tomasz Boral, pasjonat filozofii sztuk walki (martial arts), treningu mentalnego i kultury Dalekiego Wschodu.

Realizację swojej pasji rozpoczął w wieku 12 lat. Od tamtego czasu stale ją doskonali – fizycznie i duchowo.

Medalista Mistrzostw Polski w KickBoxingu w latach 1991-1992. Posiadacz Międzynarodowego Tytułu Mistrzowskiego I Dan w formule zawodniczej, potwierdzonego przez Polski Związek KickBoxingu (PZKB). Licencjonowany przez PZKB Egzaminator i Trener / Instruktor Sztuk Walki. Posiada również licencję Instruktora Dyscypliny Sportu KickBoxingu wydaną przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w 2002 roku.

 

 

W roku 2007 podjął współpracę i odbył szkolenie bokserskie pod okiem Joe De Grandisa – Mistrza USA w boksie, 3-krotnego pretendenta do Tytułu Zawodowego Mistrza Świata, który był m.in. przeciwnikiem Dariusza Michalczewskiego.

W 2010 roku rozpoczął współpracę z uczniem Bruce LeeGrand Masterem Richardem Bustillo, posiadaczem 10 DAN w filipińskich sztukach walki, propagatorem stylu walki Bruce Lee Jet Kune Do (JKD), ekspertem szkoleniowym w taktykach defensywnych takich służb ochrony w USA jak: FBI, LASD, LAPD, a także policji i wojska.

W 2011 roku doskonalił swoje umiejętności w szkole sztuk walki Grand Mastera Richarda Bustillo w USA – International Martial Arts and Boxing Academy. Odbył szkolenie w zakresie następujących sztuk walki: Jeet Kune Do, Muay Thai, Cacoy Doce Pares, Eskrima, Jujitsu, Boxing i Wrestling.

 

 

Powyższa współpraca z czasem przerodziła się w serdeczną znajomość i zaowocowała przeprowadzeniem w Polsce seminarium z udziałem Grand Mastera Richard Bustillo, które odbyło się w dniach 15-16 października 2011 roku w Częstochowie. Seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem przedstawicieli różnych sztuk walki z Polski i zagranicy.

 

W roku 2011 nawiązał kontakt z największą osobistością w historii KickBoxinguBennym The Jet Urquidezem, twórcą i zarazem niepokonanym przez 27 lat Mistrzem Świata w KickBoxingu, ekspertem walk full-contact, właścicielem i głównym trenerem szkoły kaskaderów w Los Angeles, wieloletnim szkoleniowcem wojska i policji w Californii.

W 2011 roku doskonalił swoje umiejętności w szkole sztuk walki prowadzonej przez Mistrza Bennego The Jet Urquideza w USA – Team Karate Centers. Szkolił się w sztuce walki autorstwa Mistrza Bennego The Jet UrquidezaUkidokan KickBoxing, Ukidokan Karate.

 

 

Współpraca z Bennym The Jet Urquidezem przerodziła się relacje przyjacielskie, czego efektem – precedensowym w historii polskiego kickboxingu i sztuk walki – było przeprowadzenie pierwszego w Polsce seminarium poświęconego martial arts z udziałem Benny The Jet Urquidez. Seminarium odbyło się w dniach 9-10 marca 2013 roku w Częstochowie i cieszyło się znacznym zainteresowaniem przedstawicieli różnych sztuk walki z Polski i zagranicy.

 

Odbył również szkolenie w Częstochowie z Grand Masterem Nickiem Elizarem w zakresie Filipińskich Sztuk Walki (technik samoobrony) – Balintwak Eskrima.

 

Od 2011 roku jest Prezesem i jednym z założycieli Stowarzyszenia Sztuk i Sportów Walki „BACKFIST” w Częstochowie.

Swoje doświadczenia i wiedzę na temat matrial arts przekazuje adeptom sztuk walki w prowadzonej przez siebie Prywatnej Szkole Sztuk Walki BACKFIST. Szkoła mieści się w Częstochowie. Posiada licencję wydaną przez Polski Związek KickBoxingu upoważniającą do uczestnictwa w sporcie kwalifikowanym na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym.

Zajęcia w szkole walki prowadzone są zarówno dla dzieci, jak i osób dorosłych o różnym stopniu zaawansowania i sprawności fizycznej.

 

 

Szkoła współpracuje z najlepszymi szkołami walki na świecie:

  • International Martial Arts and Boxing Academy, Los Angeles, USA
  • Team Karate Centers, Los Angeles, USA
  • Art of Combat, Rzym, Włochy

 

TRENING SIŁOWY, FITNESS, REHABILITACJA I MASAŻE

 

Dopełnieniem fascynacji filozofią sztuk walki i kultury Dalekiego Wschodu jest rozległa wiedza i posiadane umiejętności w dziedzinie wyczynowego fitness, treningu siłowego, masażu oraz rehabilitacji. Niektóre ćwiczenia wywodzące się ze sztuk walki są również wykorzystywane w treningu fitness – w zmodyfikowanej dla tej aktywności formie.

Jest certyfikowanym instruktorem sportu, ćwiczeń siłowych i gimnastyki korekcyjnej. Posiada licencję z zakresu masażu leczniczego. Jest długoletnim praktykiem masażu sportowego, relaksacyjnego i antycellulitowego.

Swoje umiejętności doskonalił w Polsce i USA m.in. w resorcie „Luna’s Skin and Med Spa” w Virginia Beach oraz w ośrodku „VIVA Skin& Body Care“ w Chicago. Szczególnie owocny okazał się pobyt w „Luna’s Skin and Med Spa” gdzie zgłębiał tajniki Hawajskiej Sztuki Masażu i zaczerpnął bogatej kultury tego kraju u samego źródła – od eksperta i rodowitej hawajki – Ritty Matern. Nauczył się m.in. głębokiego masażu relaksacyjnego Lomi-Lomi Nui – wykorzystującego unikalne techniki manualnej terapii, stosowanego początkowo wyłącznie w najlepszych ośrodkach RESORT AND SPA na terenie Hawajów, a następnie USA.

 

WSPÓŁPRACA Z CZĘSTOCHOWSKIM KLUBEM MOTOCYKLOWYM CKM WŁÓKNIARZ

 

Prywatna Szkoła Sztuk Walki BACKFIST współpracuje z Częstochowskim Klubem Motocyklowym CKM Włókniarz. Najbardziej intensywna współpraca miała miejsce w latach 2010-2011. Obejmowała zarówno sferę indywidualnego, ogólnorozwojowego przygotowania zawodników do sezonu (m.in. Borys Miturski i Artur Czaja) oraz masaże (m.in. Nicki Pedersen 3-krotny Indywidulany Mistrz Świata).

 

 

UCZESTNICTWO W PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH PRZEZ

UNIĘ EUROPEJSKĄ ORAZ FINANSOWANE Z ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

 

W 2014 roku Prywatna Szkoła Sztuk Walki BACKFIST uczestniczyła w Projekcie realizowanym w ramach systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Dąbrowa Zielona” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Promocja Zdrowia Psychicznego i Zapobieganie Zaburzeniom Psychicznym

Stowarzyszenie Sztuk i Sportów Walki „Backfist” wzięło udział w ambitnym konkursie „Promocja Zdrowia Psychicznego i Zapobieganie Zaburzeniom Psychicznym realizowane w 2015 roku”. Projekt jest współfinansowany ze Środków Publicznych Województwa Śląskiego pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Dzięki opracowanemu programowi„Trening Mentalny Martial Arts jako metoda wspomagająca proces leczenia osób z zaburzeniami psychicznymi” Stowarzyszenie Backfist odniosło sukces wygrywając powyższy konkurs. Prezes Zarządu Tomasz Boral był szczególnie dumny ze swojego programu, podkreślając fakt: „Po raz pierwszy użyłem sztuk walki nie do walki i konfrontacji w ringu, ale do celów rehabilitacji osób chorych”. Podmiotem odpowiedzialnym za działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego jest Stowarzyszenie Sztuk i Sportów Walki „Backfist” oraz NZOZ Egomedica Centrum Zdrowia Psychicznego.

KLIKNIJ PONIŻEJ

 

Trener Tomasz Boral w dniu 01.09.2015r podpisał oficjalnie umowę z Urzędem Miasta Częstochowy na przeprowadzenie kursu samoobrony na potrzeby realizacji akcji „Bezpieczny kierowca/motorniczy” w związku z projektem „Bezpieczny pasażer, bezpieczny kierowca w Częstochowie”. Projekt był dofinansowany w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” z środków rezerwy celowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Szkoła Walki Backfist przeprowadziła kurs samoobrony dla 20 kierowców MPK w Częstochowie pod hasłem„Bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej”. Ze względu na wzrost przestępczości ulicznej kurs samoobrony został oparty na specjalnie wyselekcjonowanym programie nauki technik walk ze stylów totalitarnych, które trener Tomasz Boral poznał podczas profesjonalnych szkoleń w USA. Kierowcy po ukończeniu kursu samoobrony otrzymali certyfikat uczestnictwa potwierdzający ukończenie szkolenia.

 

KLIKNIJ PONIŻEJ

 

KLIKNIJ PONIŻEJ

 

 

 

Kampania 16 Dni przeciwko Przemocy ze względu na Płeć

 

W 2017 roku Stowarzyszenie Sztuk i Sportów Walki „Backfist” włączyło się w miejską odsłonę międzynarodowej kampanii organizowanej od 1991 roku. W dniach 21 października – 16 grudnia przygotowało trzydziestogodzinny kurs samoobrony dla kobiet sfinansowany ze środków Gminy Miasta Częstochowa z obszaru działań na rzecz zdrowia publicznego.

.be" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">

W programie wzięło udział kilkadziesiąt częstochowianek w różnym wieku. Dla nich był to doskonały sposób podniesienia poczucia bezpieczeństwa. Na zajęciach uczyły się odpowiednich zachowań w sytuacjach zagrożenia, przede wszystkim w momencie ataku, ćwiczyły kopnięcia, uderzenia, doskonaliły technikę walki. Jednocześnie doświadczały, w jaki sposób trening wpływa na funkcjonowanie organizmu i dobre samopoczucie. Weekendowe spotkania wpisały się w cykl prowadzony przez Stowarzyszenie Trening martial arts – sztuka walki ze słabościami i siła charakteru.

Dla trenera, Tomasza Borala, było to kolejne doświadczenie w prowadzeniu treningu wieloosobowego, a jednocześnie zindywidualizowanego, dostosowanego do wieku i możliwości fizycznych poszczególnych uczestniczek. Poza tym była to okazja promowania w Częstochowie sztuk walki i kolejny krok burzenia stereotypu, że to jedynie sport dla mężczyzn. Tomasz Boral zachęca kobiety do tej formy aktywności, która bazując na obserwacji natury, okazuje się przydatna w codziennym życiu. Uczy między innymi koncentracji, koordynacji ruchów, rozpoznawania słabych punktów przeciwnika i wykorzystywania ich.

 

 ZOBACZ CAŁĄ GALERIĘ