admin - treningpersonalny24.pl

admin - treningpersonalny24.pl

Na czym polega trening z trenerem personalnym w 2023 roku

Trening z trenerem personalnym w 2023 roku to unikalne doświadczenie, które łączy w sobie najnowsze technologie, personalizację oraz holistyczne podejście do zdrowia i sprawności. W tym artykule przyjrzymy się, na czym polega współpraca z trenerem personalnym w obecnych czasach i jakie korzyści można z tego czerpać.


1. Personalizacja Planu Treningowego
W 2023 roku, kluczowym elementem treningu z trenerem personalnym jest głęboka personalizacja. Trenerzy korzystają z zaawansowanych narzędzi do analizy i monitorowania postępów, takich jak aplikacje do śledzenia aktywności fizycznej, urządzenia noszone i zaawansowane oprogramowanie do analizy danych. To pozwala na dostosowanie planu treningowego do indywidualnych potrzeb, celów, a nawet nastroju i preferencji klienta.
2. Integracja Technologii i Wirtualnej Rzeczywistości
Nowoczesny trening personalny często integruje elementy wirtualnej rzeczywistości (VR) i rozszerzonej rzeczywistości (AR), co sprawia, że treningi są bardziej angażujące i efektywne. VR i AR mogą być używane do symulacji różnych środowisk treningowych, co pozwala na większą różnorodność i motywację do ćwiczeń.
3. Holistyczne Podejście do Zdrowia
Trenerzy personalni w 2023 roku podchodzą do swoich klientów holistycznie, co oznacza, że oprócz treningu fizycznego, skupiają się także na diecie, regeneracji i zdrowiu psychicznym. Oferują wsparcie w zakresie odżywiania, zarządzania stresem oraz technik relaksacyjnych, co jest kluczowe dla osiągnięcia długotrwałych rezultatów.
4. Elastyczność i Dostępność
Dzięki rozwojowi technologii, trening z trenerem personalnym stał się bardziej dostępny i elastyczny. Sesje treningowe mogą odbywać się zarówno osobiście, jak i online przez aplikacje do wideokonferencji. To umożliwia klientom ćwiczenie w dogodnym dla nich miejscu i czasie.
5. Edukacja i Samoświadomość
Współcześni trenerzy personalni kładą duży nacisk na edukację swoich klientów. Uczą ich, jak ćwiczyć bezpiecznie i efektywnie, jak rozumieć swoje ciało i słuchać jego sygnałów. To prowadzi do lepszej samoświadomości i zdolności do samodzielnych treningów.
6. Zrównoważony Rozwój
Trenerzy personalni w 2023 roku koncentrują się nie tylko na osiąganiu krótkoterminowych celów, ale także na zrównoważonym rozwoju i długoterminowym utrzymaniu zdrowia i sprawności. Pomagają w tworzeniu zdrowych nawyków, które można utrzymać przez całe życie.
Podsumowanie


Trening z trenerem personalnym w 2023 roku to znacznie więcej niż tylko ćwiczenia. To kompleksowe podejście do zdrowia i sprawności, które uwzględnia najnowsze osiągnięcia w dziedzinie technologii, nauki o zdrowiu i psychologii. Korzystając z usług trenera personalnego, możesz liczyć na wsparcie, motywację i plan dostosowany do Twoich unikalnych potrzeb, co jest kluczem do osiągnięcia Twoich celów zdrowotnych i kondycyjnych.

środa, 02 luty 2022 10:20

Trening koordynacji ruchowej

Trening koordynacji ruchowej

Trening koordynacji ruchowej rozwija cechę motoryczną przejawiającą się w postaci umiejętności precyzyjnego wykonywania złożonych aktów ruchowych, umiejętności szybkiego przestawienia się z jednych ściśle skoordynowanych ruchów na inne. Trening koordynacji ruchu to zdolność, która rozwija umiejętności dokonywania szybkiego wyboru odpowiedniego aktu ruchowego w nieoczekiwanie powstających nowych sytuacjach. Specjalistyczny trening pod kierunkiem trenera personalnego można ocenić na drodze analizy zmian położenia ciała w przestrzeni, zachodzących w określonym czasie w warunkach stałych i zmiennych. Biorąc pod uwagę trzy wyznaczniki treningowe koordynacji ruchowej: przestrzeń, czas i warunki standardowe lub zmienne. Ruchy człowieka można podzielić na trzy różne ze względu na złożoność grupy odpowiadające określonym poziomom koordynacji ruchowej. Pierwszy poziom treningu koordynacji ruchowej to działania, które charakteryzują się dokładnością przestrzenną, przy których nie ma znaczenia szybkość wykonania ćwiczenia. Poziom reprezentatywny w tak określonej zdolności można zmierzyć stopniem odchylenia od wzorca. Drugi poziom treningu koordynacji ruchu to ruchy wykonywane dokładnie i w określonym czasie. Osiągnięcie na tym poziomie wysokiego pułapu jest bardzo trudne. Lepszą koordynację ruchu na jej drugim poziomie posiada ten, kto potrafi podczas treningu wykonywać ćwiczenie bezbłędnie i w jak najkrótszym czasie lub przy określonym czasie wykonania popełni mniej przestrzennych błędów. Oceny ilościowej tego poziomu treningu koordynacji ruchowej można dokonać stosując złożony test treningowo-ruchowy. Osiągnięty czas i ilość popełnionych błędów stanowią miarę poziomu koordynacji ruchu. Trzeci poziom treningu koordynacji ruchowej to wykonywanie możliwie szybko ruchu adekwatnego do ciągle zmieniających się warunków treningowych. Miarą trzeciego poziomu koordynacji ruchu jest czas nieodzowny do znalezienia właściwego ruchu w zmieniających się nieoczekiwanie warunkach treningu sportowego oraz precyzyjnego wykonywania jego ćwiczeń. Ogólnej oceny zawodnika ze względu na ten poziom koordynacji ruchowej można dokonać na podstawie obserwacji jego zachowania się w czasie walki, gry, w czasie startu w trudnych, zmiennych warunków treningu. Ilościowy i kompleksowy poziom trzeciego poziomu koordynacji ruchu jest bardzo trudny i możliwy do przeprowadzenia na specjalnym torze zbudowanym w formie labiryntu, w którym przeszkody umieszczone są tak, że stawiają pokonującego tor w nieoczekiwanych sytuacjach. Czas pokonania takiego toru treningowego może być ilościową miarą trzeciego poziomu koordynacji ruchu. Poziom treningu koordynacji ruchowej ujmowany syntetycznie, ocenić można również pośrednio w kategoriach jakościowych obserwując u zawodnika tempo uczenia się złożonych aktów ruchowych. Poziom koordynacji ruchu w pierwszych latach życia uwarunkowany jest przede wszystkim stanem i stopniem rozwoju układu nerwowego. Trening koordynacji małych dzieci jest nieco trudniejszy, a niewielkie przyspieszenie ćwiczeń i ruchów powodują trudności w różnicowaniu wrażeń czucia mięśniowego i naruszenie możliwości kierowania ruchami w przestrzeni. Trening dzieci jest bardziej wymagającą formą aktywności ruchowej, która może sprawiać młodemu, niedoświadczonemu trenerowi wiele trudności. Ruchy małych dzieci podczas treningu są stosunkowo niezgrabne oraz nieskoordynowane. W rozwoju motorycznym dziecka występują pewne zależności polegające na tym, że opanowanie ruchu bardziej złożonego jest możliwe dopiero po opanowaniu ruchu prostszego np. bieg może być opanowany po dokładnym przyswojeniu chodu. Solidnie prowadzony trening koordynacji ruchowej przyśpiesza rozwój dziecka oraz wzmaga postępy koordynacji, które są widoczne w wieku 8 – 12 lat. Dzieci wykazują wówczas dużą zdolność szybkiego przyswajania sobie nowych, skomplikowanych ruchów. Najwyższy poziom koordynacji ruchowej podczas treningów sportowych dziewczęta osiągają w wieku 12 – 14 lat w następnych latach chłopcy – w wieku 15 – 17 lat. W kolejnych latach poziom tej cechy stopniowo maleje. Czynnikiem decydującym nie jest jedynie profesjonalnie prowadzony trening. Składa się na to wiele aspektów, przede wszystkim od uzdolnień ruchowych, doświadczeń, wyobrażeń i umiejętności ruchowych. Systematyczny trening tej cechy, szczególnie rozpoczęty w młodym wieku, prowadzi do znacznego podniesienia jej poziomu, a także do utrzymania tej cechy na wysokim poziomie przez dłuższy czas. Trening koordynacji ruchu kształtuje nauczanie nowych ruchów oraz wykonywanie już znanych ruchów w zmieniających się warunkach. W treningu koordynacji najczęściej stosuje się metodę powtórzeniową. Zasadniczymi grupami ćwiczeń rozwijających koordynację ruchową są ćwiczenia doskonalące zachowanie równowagi w miejscu i ruchu. Duże znaczenie mają ćwiczenia kształtujące umiejętność wykonywania szybkich obrotów, zwrotów, przewrotów itp. Trening z tzw. „ćwiczeniami lustrzanymi” z zastosowaniem nietypowych pozycji wyjściowych, ćwiczenia z wprowadzeniem dodatkowych ruchów do zasadniczej ich formy. Wpływ na rozwój koordynacji mają również treningi przeprowadzane w nietypowych warunkach, ćwiczenia z zastosowaniem nowych wariantów taktyki w zadaniach treningowych nie związanych bezpośrednio ze specjalizacją. Trening koordynacji ruchowej jest podstawowym wariantem każdej dyscypliny sportowej.

 

Zapraszamy na Trening Personalny Częstochowa

Trening gimnastyki porannej

Trening gimnastyki porannej ma na celu mobilizację człowieka do rozpoczęcia codziennych treningów, a więc ułatwia i przygotowuje człowieka do rozkładu dnia pracy. Trening poranny gimnastyki powinien wykonywać każdy zdrowy człowiek, a tym bardziej każdy kto boryka się z chorobami reumatycznymi. Trening poranny stanowi zbiór prostych ćwiczeń uwzględniających wszystkie ruchy w stawach kończyn dolnych i górnych oraz kręgosłupa, przeplatanych często ćwiczeniami oddechowymi i rozluźniającymi. Ćwiczenia gimnastyczne wzmacniają pas biodrowy i uda. Gimnastyka poranna w ważny sposób przeciwdziała szkodliwym wpływom współczesnej cywilizacji.

piątek, 06 sierpień 2021 19:23

Treningowy efekt

Treningowy efekt


Treningowy efekt to zmiana stanu organizmu zawodnika wywołana zastosowaniem określonego obciążenia treningowego. Rozróżniamy kilka rodzajów: bezpośredni efekt treningowy - obejmujący zmiany zachodzące w organizmie w czasie wysiłku i w początkowym okresie odpoczynku, przedłużony efekt treningowy – obserwowany w dalszych fazach odnowy biologicznej i obejmujący powysiłkowe procesy budulcowe oraz zwiększoną aktywność hormonalną: kumulatywny (sumaryczny) efekt treningowy, który jest rezultatem sumowania się bezpośrednich i przedłużonych efektów dużej liczby jednostek treningowych.

 

piątek, 06 sierpień 2021 19:23

Treningowy cykl

Treningowy cykl


Treningowy cykl to czas, w trakcie którego realizowane są konkretne zadania treningowe. Charakteryzuje się falistą tendencją wzrastania obciążeń treningowych, określoną kolejnością pracy i odpoczynku oraz kolejnością akcentów treningowych kładzionych na rozwijanie poszczególnych cech motorycznych. Każdy kolejny cykl jest częściowym powtórzeniem poprzedniego i zawiera w sobie nowe elementy wpływające na poziom wytrenowania do których zaliczamy: nowe środki treningowe lub zwiększone obciążenie. Proces treningowy zbudowany jest z cyklu treningowego. Wyróżniamy następujące cykle: krótkie, zwane mikrocyklami, trwające zazwyczaj około tygodnia, cykle średnie, zwane mezocyklami, trwające najczęściej około miesiąca oraz cykle długie zwane makrocyklami, trwające pół roku, rok lub nawet kilka lat.

piątek, 06 sierpień 2021 19:23

Trening tempowy

Trening tempowy


Trening tempowy jest zorganizowaną metodycznie formą treningu sportowego w dyscyplinach wytrzymałościowych, cyklicznych. Polega na pokonywaniu określonych odcinków dystansu z wyznaczoną prędkością startową, wpływającą bezpośrednio na adaptację do wysiłku startowego. W ramach treningu startowego stosuje się różne metody treningowe.

 

Trening tempowy
Trening tempowy

 

Rozróżniamy kilka metod treningu tempowego:

metoda powtórzeniowa – 3 x1200 m z przerwami 15 sek.

metoda interwałowa – 10 x 500 m z przerwami 2 sek.

metoda interwałowa + powtórzeniowa – 5 x (3 x 300 m) z przerwami 1.5 sek. i przerwami między seriami 10 sek.

metoda ciągła - 6 km biegu z prędkością startową dla dystansu 10 km.

Długość, intensywność, liczba odcinków tempowych oraz czas trwania przerw odpoczynkowych uzależnione są od konkretnych zadań i celów danego okresu treningowego, a także od stopnia wytrenowania osoby trenującej czy zawodnika danej dyscypliny sportowej.

 

WRÓĆ DO ENCYKLOPEDII TRENINGU

 

Trener Personalny Częstochowa

piątek, 06 sierpień 2021 19:23

Trening powtórzeniowy

Trening powtórzeniowy


Trening powtórzeniowy to metodyczno – organizacyjna forma nauczania i doskonalenia techniki sportowej oraz kształtowania szybkości i koordynacji ruchowej, realizowana przy pomocy metody powtórzeniowej. Trening powtórzeniowy jest bardzo nowoczesną metodą treningu sportowego. Jednym z wybitnych przedstawicieli, kierunku treningu powtórzeniowego był Joe Weider, który opracował specjalistyczną metodę ćwiczeń opracowaną i bazującą na powtórzeniach. Obecnie bardzo rozpowszechnioną zarówno w sporcie zawodowym jak również we wszelkich dyscyplinach sportu amatorskiego. Jest ona często wykorzystywana jako element uzupełniający formę treningu specjalistycznego. Popularna 6 Weidera to 42 dniowy cykl treningowy nie przewidujący żadnej, dziennej przerwy na odpoczynek dla organizmu. Ćwiczący każdego dnia wykonuje 1 trening, który obejmuje 6 ćwiczeń. W każdy następny dzień ilość powtórzeń oraz liczba serii zostaje zwiększana.

 

piątek, 06 sierpień 2021 19:21

Trening obwodowy

Trening Obwodowy


Trening obwodowy inaczej nazywany treningiem stacyjnym. Jest metodyczno – organizacyjną formą treningu mającego na celu podniesienie na wyższy poziom kondycji ogólnej. Polega na wykonywaniu ćwiczeń tworzących obwód ćwiczebny. Jeden obwód ćwiczebny składa się najczęściej z 8 do 12 stanowisk czyli stacji. Ćwiczenia wchodzące w skład obwodu dobiera się w zależności od celu treningowego. Trening obwodowy rozpoczyna się od opanowywania techniki ćwiczeń. Następnie przeprowadza się kontrolę możliwości sprawnościowych ćwiczącego. Normą wyjściową jest 50% maksymalnych możliwości. Ćwiczenia na jednej stacji nie powinny trwać dłużej niż 1 minuta, a liczba powtórzeń nie powinna przekraczać 20, tempo wykonywania ćwiczeń powinno być dynamiczne. Kolejnym etapem jest określenie, drogą kilku prób, czasu potrzebnego do pokonania jednego, dwóch lub trzech obwodów w tempie powodującym lekkie zmęczenie organizmu. Na podstawie tak określonego czasu wyjściowego planuje się czas którego zawartość ma osiągnąć cel treningowy po 4 tygodniach pracy. Jest on najczęściej krótszy o 5 – 10 sekund od czasu wyjściowego.

 

piątek, 06 sierpień 2021 19:11

Trening izometryczny

Trening izometryczny


Trening izometryczny jest metodyczną formą treningu sportowego bazującą na sile mięśniowej. Metoda treningu izometrycznego stosowana jest przy pomocy ćwiczeń i siły mięśniowej wykorzystującej izometryczny skurcz mięśni. W treningu izometrycznym powinny być przestrzegane następujące zasady: czas pojedynczego skurczu powinien wynosić 5 – 6 sekund, każde ćwiczenie należy powtórzyć dwukrotnie, a odpoczynek między powtórzeniami powinien trwać ok 5 sekund. Dla określonego ćwiczenia należy stosować różne kąty ustawienia poszczególnych części ciała w stosunku do siebie. W przypadku kiedy ćwiczenia izometryczne stanowią część jednostki treningowej, ćwiczyć należy codziennie. Wielkość napięcia mięśni winna być zbliżona do maksimum.

piątek, 06 sierpień 2021 19:11

Trening interwałowy

Trening interwałowy


Trening interwałowy jest usystematyzowaną organizacyjnie częścią treningu wytrzymałości. Realizowaną przy pomocy metody interwałowej charakteryzującej się planowanym występowaniem po sobie pracy i niepełnego wypoczynku. Trening interwałowy jest metodą treningu sportowego w której stosuje się trzy rodzaje wysiłków: krótkie (15 sek – 2min), średnie (2 – 8min), długie (8 – 15 min). Wybór rodzaju wysiłków, dokładniej długości odcinków, intensywności pracy, czasu przerwy, charakteru przerwy oraz liczby powtórzeń zależy od wieku zawodnika, okresu treningowego i celu treningu.

Tomasz Boral

ul. Hutników 9, 42-200 Częstochowa

Otwarte

pon-pt 7.00 - 23.00, sob 8.00 - 18.00

Email

backfist@wp.pl

Telefon

+48 602 74 54 95

© 2024 BACKFIST. All Rights Reserved.
- POLITYKA PRYWATNOŚCI - RODO -

Trener personalny Częstochowa Tomasz Boral