środa, 02 luty 2022 10:20

Trening koordynacji ruchowej

Trening koordynacji ruchowej Trening koordynacji ruchowej

Trening koordynacji ruchowej

Trening koordynacji ruchowej rozwija cechę motoryczną przejawiającą się w postaci umiejętności precyzyjnego wykonywania złożonych aktów ruchowych, umiejętności szybkiego przestawienia się z jednych ściśle skoordynowanych ruchów na inne. Trening koordynacji ruchu to zdolność, która rozwija umiejętności dokonywania szybkiego wyboru odpowiedniego aktu ruchowego w nieoczekiwanie powstających nowych sytuacjach. Specjalistyczny trening pod kierunkiem trenera personalnego można ocenić na drodze analizy zmian położenia ciała w przestrzeni, zachodzących w określonym czasie w warunkach stałych i zmiennych. Biorąc pod uwagę trzy wyznaczniki treningowe koordynacji ruchowej: przestrzeń, czas i warunki standardowe lub zmienne. Ruchy człowieka można podzielić na trzy różne ze względu na złożoność grupy odpowiadające określonym poziomom koordynacji ruchowej. Pierwszy poziom treningu koordynacji ruchowej to działania, które charakteryzują się dokładnością przestrzenną, przy których nie ma znaczenia szybkość wykonania ćwiczenia. Poziom reprezentatywny w tak określonej zdolności można zmierzyć stopniem odchylenia od wzorca. Drugi poziom treningu koordynacji ruchu to ruchy wykonywane dokładnie i w określonym czasie. Osiągnięcie na tym poziomie wysokiego pułapu jest bardzo trudne. Lepszą koordynację ruchu na jej drugim poziomie posiada ten, kto potrafi podczas treningu wykonywać ćwiczenie bezbłędnie i w jak najkrótszym czasie lub przy określonym czasie wykonania popełni mniej przestrzennych błędów. Oceny ilościowej tego poziomu treningu koordynacji ruchowej można dokonać stosując złożony test treningowo-ruchowy. Osiągnięty czas i ilość popełnionych błędów stanowią miarę poziomu koordynacji ruchu. Trzeci poziom treningu koordynacji ruchowej to wykonywanie możliwie szybko ruchu adekwatnego do ciągle zmieniających się warunków treningowych. Miarą trzeciego poziomu koordynacji ruchu jest czas nieodzowny do znalezienia właściwego ruchu w zmieniających się nieoczekiwanie warunkach treningu sportowego oraz precyzyjnego wykonywania jego ćwiczeń. Ogólnej oceny zawodnika ze względu na ten poziom koordynacji ruchowej można dokonać na podstawie obserwacji jego zachowania się w czasie walki, gry, w czasie startu w trudnych, zmiennych warunków treningu. Ilościowy i kompleksowy poziom trzeciego poziomu koordynacji ruchu jest bardzo trudny i możliwy do przeprowadzenia na specjalnym torze zbudowanym w formie labiryntu, w którym przeszkody umieszczone są tak, że stawiają pokonującego tor w nieoczekiwanych sytuacjach. Czas pokonania takiego toru treningowego może być ilościową miarą trzeciego poziomu koordynacji ruchu. Poziom treningu koordynacji ruchowej ujmowany syntetycznie, ocenić można również pośrednio w kategoriach jakościowych obserwując u zawodnika tempo uczenia się złożonych aktów ruchowych. Poziom koordynacji ruchu w pierwszych latach życia uwarunkowany jest przede wszystkim stanem i stopniem rozwoju układu nerwowego. Trening koordynacji małych dzieci jest nieco trudniejszy, a niewielkie przyspieszenie ćwiczeń i ruchów powodują trudności w różnicowaniu wrażeń czucia mięśniowego i naruszenie możliwości kierowania ruchami w przestrzeni. Trening dzieci jest bardziej wymagającą formą aktywności ruchowej, która może sprawiać młodemu, niedoświadczonemu trenerowi wiele trudności. Ruchy małych dzieci podczas treningu są stosunkowo niezgrabne oraz nieskoordynowane. W rozwoju motorycznym dziecka występują pewne zależności polegające na tym, że opanowanie ruchu bardziej złożonego jest możliwe dopiero po opanowaniu ruchu prostszego np. bieg może być opanowany po dokładnym przyswojeniu chodu. Solidnie prowadzony trening koordynacji ruchowej przyśpiesza rozwój dziecka oraz wzmaga postępy koordynacji, które są widoczne w wieku 8 – 12 lat. Dzieci wykazują wówczas dużą zdolność szybkiego przyswajania sobie nowych, skomplikowanych ruchów. Najwyższy poziom koordynacji ruchowej podczas treningów sportowych dziewczęta osiągają w wieku 12 – 14 lat w następnych latach chłopcy – w wieku 15 – 17 lat. W kolejnych latach poziom tej cechy stopniowo maleje. Czynnikiem decydującym nie jest jedynie profesjonalnie prowadzony trening. Składa się na to wiele aspektów, przede wszystkim od uzdolnień ruchowych, doświadczeń, wyobrażeń i umiejętności ruchowych. Systematyczny trening tej cechy, szczególnie rozpoczęty w młodym wieku, prowadzi do znacznego podniesienia jej poziomu, a także do utrzymania tej cechy na wysokim poziomie przez dłuższy czas. Trening koordynacji ruchu kształtuje nauczanie nowych ruchów oraz wykonywanie już znanych ruchów w zmieniających się warunkach. W treningu koordynacji najczęściej stosuje się metodę powtórzeniową. Zasadniczymi grupami ćwiczeń rozwijających koordynację ruchową są ćwiczenia doskonalące zachowanie równowagi w miejscu i ruchu. Duże znaczenie mają ćwiczenia kształtujące umiejętność wykonywania szybkich obrotów, zwrotów, przewrotów itp. Trening z tzw. „ćwiczeniami lustrzanymi” z zastosowaniem nietypowych pozycji wyjściowych, ćwiczenia z wprowadzeniem dodatkowych ruchów do zasadniczej ich formy. Wpływ na rozwój koordynacji mają również treningi przeprowadzane w nietypowych warunkach, ćwiczenia z zastosowaniem nowych wariantów taktyki w zadaniach treningowych nie związanych bezpośrednio ze specjalizacją. Trening koordynacji ruchowej jest podstawowym wariantem każdej dyscypliny sportowej.

 

Zapraszamy na Trening Personalny Częstochowa

Czytany 3602 razy Ostatnio zmieniany środa, 02 luty 2022 10:37

Tomasz Boral

ul. Hutników 9, 42-200 Częstochowa

Otwarte

pon-pt 7.00 - 23.00, sob 8.00 - 18.00

Email

backfist@wp.pl

Telefon

+48 602 74 54 95

© 2024 BACKFIST. All Rights Reserved.
- POLITYKA PRYWATNOŚCI - RODO -

Trener personalny Częstochowa Tomasz Boral